A A A K
SmodBIP

Dane kontaktowe

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy
ul. Kościuszki 9
62-400 Słupca


CAŁODOBOWA INFOLINIA: +48 22 25 00 115

e-mail: psse.slupca@pis.gov.pl
e-mail: sekretariat@psse-slupca.pl


TELEFON ALARMOWY: 22 25 00 115

Do wszystkich komórek organizacyjnych można połączyć się za pośrednictwem centrali
tel. 63 274 36 42 lub bezpośrednio wybierając numer wewnętrzny

Oddział Nadzoru:
Kierownik oddziału nadzoru:
tel. ............; e-mail: nadzor@psse-slupca.pl 
1/Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii:
tel. ...................; e-mail: epidemiologia@psse-slupca.pl
2/Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia:
tel..........................; e-mail: higiena.zywnosci@psse-sluca.pl
3/Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
tel. .....................; e-mail: nadzor.zapobiegawczy@psse-slupca.pl
4/Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży:
tel. .....................; e-mail: higiena.dzieci@psse-slupca.pl
5/Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej:
tel. ........................; e-mail: higiena.komunalna@psse-slupca.pl
higiena komunalna – woda, tel. ...................................
higiena komunalna - obiekty, tel. .........................................
6/Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy:
tel. .......................................; e-mail: higiena.pracy@psse-slupca.pl

1/Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:
a/Stanowisko Pracy do Spraw Ekonomiczno – Księgowych:
tel. .........................; e-mail: ksiegowosc@psse-slupca.pl
kasa – tel. ...............................
b/Stanowisko Pracy do Spraw Administracyjno – Technicznych:
tel. ..............................; e-mail: kadry@psse-slupca.pl

2. Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:
tel. ..................................; e-mail: oswiata.zdrowotna@psse-slupca.pl
3/Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń:

tel. ......................; e-mail: kadry@psse-slupca.pl
4/Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i HigienyPracy i Ochrony Przeciwpożarowej:
tel. .........................; e-mail: kadry@psse-slupca.pl
5/Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki:
tel. .............................; e-mail: sekretariat@psse-slupca.pl
6/Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych:
tel. ...........................; e-mail: kadry@psse-slupca.pl
7/Stanowisko Pracy Głównego Księgowego:
tel. ............................; e-mail: ksiegowosc@psse-slupca.pl
8/Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości:
tel. ...............................; e-mail: higiena.pracy@psse-slupca.pl
9/Stanowisko Pracy Radcy Prawnego:
tel. .....................................;
10/Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
tel. ......................................;
11/Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych
tel. ......................................; e-mail: kadry@psse-slupca.plOpublikował: Małgorzata Pluta
Publikacja dnia: 16.10.2020
Podpisał: Małgorzata Pluta
Dokument z dnia: 04.04.2019
Dokument oglądany razy: 1 283