A A A K
SmodBIP

Status prawny

STATUS PRAWNY

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy jest podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.

2. Obszarem działalności Powiatowej Stacji jest miasto Słupca i powiat słupecki.

3. Stacja wpisana jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod
numerem księgi rejestrowej 000000023920
.
4 Statut:

  • Zarządzenie nr 275/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r.  w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Słupcy - czytaj
  • Statut Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Słupcy - czytaj

5. Regulamin organizacyjny:

  • ZARZĄDZENIE Nr 13/2020 DYREKTORA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ w SŁUPCY z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy - pobierz uzasadnienie - pobierz
    Załącznik do zarządzenia Nr 13/2020 Dyrektora PSSE w Słupcy z dnia 21 sierpnia 2020r. – Regulamin organizacyjny PSSE w Słupcy- pobierzOpublikował: Małgorzata Pluta
Publikacja dnia: 08.09.2020
Podpisał: Małgorzata Pluta
Dokument z dnia: 30.12.2016
Dokument oglądany razy: 1 241