A A A K
SmodBIP

Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella podlegają:
- uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,
- osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,

Na podstawie wyników badań kału dla celów sanitarno-epidemiologicznych lekarz medycyny pracy wydaje oraz przekazuje osobie badanej a także pracodawcy albo osobie zlecającej wykonanie prac orzeczenie lekarskie:
- o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.
- o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239)

ZLECENIE na wykonanie badania

ZLECENIE na odbiór i dostarczenie prób kału

ZLECENIE na odpis wyniku badania

INSTRUKCJA dla pacjentów wykonujących badania kału na nosicielstwo chorobotwórczych
pałeczek Salmonella/Shigella dla celów sanitarno-epidemiologicznych.Opublikował: Małgorzata Pluta
Publikacja dnia: 11.07.2019
Podpisał: Małgorzata Pluta
Dokument z dnia: 11.07.2019
Dokument oglądany razy: 910