A A A K
SmodBIP

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podpisuje: decyzje administracyjne i postanowienia przygotowywane w komórkach organizacyjnych; pisma kierowane do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; pisma kierowane do starosty, burmistrzów, wójtów i innych kierowników urzędów; pisma kierowane do kierowników służb, inspekcji i straży; wystąpienia do środków masowego przekazu oraz inne pisma zastrzeżone do podpisu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Dyrektor Powiatowej Stacji podpisuje: zarządzenia wewnętrzne, instrukcje i regulaminy; protokoły pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w Powiatowej Stacji; odpowiedzi na wystąpienia organów kontrolujących; dokumenty zatwierdzające wyniki postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych; pisma dotyczące spraw kadrowych; odpowiedzi na skargi i wnioski; pełnomocnictwa procesowe; pisma dotyczące spraw finansowych i rachunkowości; umowy oraz inne pisma zastrzeżone do podpisu Dyrektora.

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej odbywa się w godzinach urzędowania tj. od 7.25 do 15.00

Sprawy załatwiane są w trybie i terminach wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupcy
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałek w godzinach 11.00 – 12.00
w piątek w godzinach 15.00 – 16.00
w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy
przy ul. Kościuszki 9, pok. nr 7, I piętro


Skargi i wnioski przyjmowane są w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupcy w pokoju nr 6, I piętro na Stanowisku do Spraw Organizacji i Statystyki w czasie pracy PSSE w Słupcy tj. od poniedziałku do piątku
 w godz. od 7.25 do 15.00.Opublikował: Małgorzata Pluta
Publikacja dnia: 29.04.2019
Podpisał: Malgorzata Pluta
Dokument z dnia: 03.11.2011
Dokument oglądany razy: 4 010