A A A K
SmodBIP

Wnioski do pobrania

EPIDEMIOLOGIA - formularze

ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej

ZLK-2 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy

ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową

ZLK-4 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV / zachorowania na AIDS / zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS

ZLK-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

ZLB-1 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

ZLB-2 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG


Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG

MZ-55 Okresowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę

HIGIENA ŻYWNOŚCI - wnioski

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

HIGIENA KOMUNALNA - wnioski

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok (szczątków)

HIGIENA PRACY

Wzór Rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego

Wzór Rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego

Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Wzór Rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Wzór Rejestru pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym|

Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy oraz karta badań i pomiarów

Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY - wnioski

Wniosek zgłoszenie zakończenia realizacji obiektu budowlanego

Wniosek o zaopiniowanie projektu

HIGIENA DZIECI I MŁODZIEŻY - wnioski

Wniosek o wydanie opinii na inną formę wychowania przedszkolnego|

Wniosek o wydanie opinii na szkołę/placówkę publiczną/niepubliczną

Wniosek o wydanie opinii na żłobek

INNE WNIOSKI

Protokół przyjęcia interwencji

Zlecenie wykonania badań wody (z chemią podstawową)

Zlecenie wykonania badań wody (z chemią rozszerzoną)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznejOpublikował: Małgorzata Pluta
Publikacja dnia: 19.04.2019
Podpisał: Małgorzata Pluta
Dokument z dnia: 06.11.2011
Dokument oglądany razy: 4 004