A A A K
SmodBIP

Status prawny

STATUS PRAWNY

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy jest podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.

2. Obszarem działalności Powiatowej Stacji jest miasto Słupca i powiat słupecki.

3. Stacja wpisana jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod
numerem księgi rejestrowej 000000023920
.
4 Statut:

  • Zarządzenie nr 169/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Słupcy - pobierz
  • Zarządzenie nr 355/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji sanitarno - Epidemiologicznej w Słupcy - pobierz
  • Statut Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Słupcy - pobierz

5. Regulamin organizacyjny:

  • ZARZĄDZENIE Nr 7/2019 DYREKTORA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ w SŁUPCY z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy - pobierz
    Załącznik do zarządzenia Nr 7/2019 Dyrektora PSSE w Słupcy z dnia 12 kwietnia 2019r. – Regulamin organizacyjny - pobierzOpublikował: Małgorzata Pluta
Publikacja dnia: 19.04.2019
Podpisał: Małgorzata Pluta
Dokument z dnia: 30.12.2016
Dokument oglądany razy: 775