A A A K
SmodBIP

Organizacja

Organizację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy, w tym zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych, określa Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy.

W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i pism używaja następujących symboli:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny (EA), w skład którego wchodzą:
a) Stanowisko Pracy do Spraw Ekonomiczno – Księgowych,(EA.EK)
b) Stanowisko Pracy do Spraw Administracyjno – Technicznych;(EA.AT)
2) Oddział Nadzoru
(ON), w skład którego wchodzą:
   a) Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii,
(ON.EP)
   b) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia,
(ON.HŻ)
   c) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
(ON.NS)
   d) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży,
(ON.HD)
   e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej,
(ON.HK)
    f) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy;
(ON.HP)
3) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony     
   Przeciwpożarowej;(BHP)
4) Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń;
(KS)
5) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
(OC)
6) Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki;
(SO)
7) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia; (OZ)
8) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
(EA)
9) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
(SJ)
10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;(RP)
11) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
(PIN)
12) Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych;
(IOD)Opublikował: Małgorzata Pluta
Publikacja dnia: 19.04.2019
Podpisał: Malgorzata Pluta
Dokument z dnia: 02.11.2011
Dokument oglądany razy: 4 315