A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: brak

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

Kontrole zewnętrzne 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZ. HIGIENY PRACY WSSE W POZNANIU W PSSE SŁUPCA (DATA KONTROLI: 23.11.2018 r.) - pobierz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WSSE W POZNANIU W PSSE SŁUPCA ( DATA KONTROLI: 17.10.2018 r.) - pobierz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ W POZNANIU W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ w Słupcy(data kontroli: 01-02.10.2018r.) - pobierz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrole zewnętrzne 2017 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej/ sprawdzającej przeprowadzonej przez Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 21.11.2017 r.(data kontroli: 16.11.2017r.) - pobierz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 20.10.2017 r.(data kontroli: 11.09.2017r.) - pobierz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrole zewnętrzne 2016 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 29.12.2016r.(data kontroli: 18.11.2016r.) - pobierz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wystąpienie pokontrolne z realizacji zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku PSSE w Słupcy" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 20.06.2016r.(data kontroli: 08.06.2016r.) - pobierz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrole zewnętrzne 2014 r.                                                                                               

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu z dnia 15.07.2014r.(data kontroli: 09-10.06.2014r. - pobierz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 09.05.2014r.(data kontroli: 09.04.2014r) - pobierz                                                                                --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrole zewnętrzne 2013 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu z dnia 19.11.2013r. (data kontroli: 15.10.2013r) - pobierz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 14.11.2013r. (data kontroli: 16.10.2013r) - pobierz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 16.04.2013r.
(data kontroli: 20.03.2013r) - pobierz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 09.04.2013r. (data kontroli: 13.03.2013r) - pobierz
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------Opublikował: Małgorzata Pluta
Publikacja dnia: 11.01.2019
Podpisał: Malgorzata Pluta
Dokument z dnia: 01.09.2014
Dokument oglądany razy: 1 498