A A A K
SmodBIP

Elektroniczna skrzynka podawcza

Poniżej podany został link, który umożliwi Państwu bezpośrednie przejście na platformę ePUAP " Skargi, wnioski, zapytania do urzędu":

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=PSSESlupca

Informacje dodatkowe:
1. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP;
2. Metody dostarczania dokumentów:
 przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego,
 dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu ( 7:25-15:00 ) do sekretariatu PSSE w Słupcy mieszczącego się na I piętrze budynku pokój Nr 6 przy ul. Kościuszki 9 w Słupcy,
 dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym,
 akceptowane formaty załączników to : DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP
 wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza ( dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.Opublikował: Małgorzata Pluta
Publikacja dnia: 25.01.2012
Podpisał: Małgorzata Pluta
Dokument z dnia: 01.01.2012
Dokument oglądany razy: 2 306